logo
Search icon
  Kontakt oss
  Tilbake

  Sikre sykehusets OT-nett med Armis: En revolusjon i cyberbeskyttelse

  Armis kommer med banebrytende teknologi som gir deg detaljkontroll på alle enheter.

  I dagens helsevesen er sikkerhet ikke bare viktig – det er kritisk. Cyberangrep mot sykehus kan utgjøre en direkte fare for menneskeliv. Sensitive pasientdata og livsviktig medisinsk utstyr er spesielt utsatt, og beskyttelse mot digitale trusler er avgjørende. Heldigvis finnes det nå sikkerhetstjenester som sikrer nettopp OT-nett, og med god erfaring fra nettopp sykehusmiljøer.

  Armis Centrix for Medical er en slik type løsning, med innovative sikkerhetsfunksjoner spesielt tilpasset sykehusmiljøer. Vi skal se nærmere på hva akkurat Armis kan tilby, men først litt mer om problemstillingene vi møter på sykehus. 

  Utfordringene i helsesektoren 

  Helsesektoren står overfor unike sikkerhetsutfordringer. Sykehus har enormt mange nettverkskoblede enheter, fra medisinteknisk utstyr, til IT-utstyr og byggteknisk utstyr. Med tusenvis av enheter å holde styr på, kan det være en nesten umulig oppgave å opprettholde oversikt og kontroll uten riktig verktøy. 

  Les også: Cyberangrep mot sykehus kan bety fare for menneskeliv 

  En løsning som dekker alle sikkerhetsbehov, avdekker nye muligheter og er i samsvar med NIS2 direktivet 

  Armis tilbyr et avansert asset management-system som automatisk finner og overvåker alle enheter på sykehusnettverket. Dette gir en komplett oversikt over absolutt alle enheter, hvor enhetene befinner seg, deres status og hvilke sikkerhetstiltak som trengs. 

  Kunstig intelligens og tidlig varsling: Med implementering av kunstig intelligens kan Armis overvåke botnett og dark web for potensielle trusler. Dette gjør at systemet kan oppdage og reagere på angrep før de skjer. Dette gir en stor trygghet med tanke på både pasientdata, og kritisk medisinsk utstyr. 

  Effektivisering av drift: Ved å analysere bruken av medisinsk utstyr, kan Armis hjelpe sykehus med å optimalisere ressursbruken. Dette inkluderer å finne tidspunkter for vedlikehold og oppdateringer uten å forstyrre pasientbehandlingen, samt å planlegge bedre for å redusere pasientkøer. 

  Samsvar med NIS2-direktivet: Det nye NIS2-direktivet stiller høye krav til cybersikkerhet. Med Armis kan sykehus sikre at de oppfyller disse kravene, noe som beskytter dem mot potensielt store sikkerhetsbrister, bøter og rettslige konsekvenser. 

  Innovativ tilnærming til sårbarhetshåndtering 

  Tradisjonelle sårbarhetshåndteringsmetoder er ofte utilstrekkelige i moderne helsevesen. Armis tilbyr en innovativ tilnærming med kontinuerlig overvåking og passive, sanntidsbaserte metoder som gir en omfattende forståelse av status til hver av enhetene i nettet ditt, og all nettverksaktivitet. 

  Identifiserer og isolerer trusler (Baselined Device Behaviors & Threat Telemetry) 

   Armis analyserer og bruker enhetsprofiler og atferdsdata for å identifisere risikoer, oppdage cybertrusler og automatisk isolere skadelige enheter. Dette minimerer forstyrrelser i pasientbehandlingen og sikrer at medisinsk utstyr fungerer optimalt. 

  Synlighet også utenfor nettverket: Visibility into Airspace 

  Armis gir innsikt i enheter som kommuniserer via Wi-Fi og andre protokoller, og sikrer en komplett oversikt over alle enheter inkludert IOT, selv de som ikke er direkte koblet til nettverket. 

  Velg en komplett løsning 

  Centrix Medical tilbyr en komplett sikkerhetsløsning som gir sykehus full oversikt og kontroll over alle nettverkskoblede enheter på et sykehus. På denne måten bidrar løsningen til å sikre både pasientdata og livsviktig medisinsk utstyr. Med avansert kunstig intelligens, kontinuerlig overvåking og en omfattende tilnærming til sårbarhetshåndtering, er Armis den ideelle løsningen for å møte dagens og fremtidens sikkerhetsutfordringer i helsesektoren.  

  Ta kontakt med oss i Last Mile for å lære mer om hvordan Armis kan beskytte ditt sykehus mot cybertrusler og gi deg full kontroll over alle deres enheter. Dette vil garantert bidra til å sikre en tryggere hverdag for både ansatte og pasienter.

  Kontakt oss