logo
Search icon
  Kontakt oss
  Tilbake

  Slik kan landbaserte oppdrettsanlegg redusere kostnader og sikre stabil drift

  Landbaserte oppdrettsanlegg kan redusere kostnader og sikre stabil drift

  Landbaserte fiskeoppdrettsanlegg har mange fordeler når det gjelder biosikkerhet og smittekontroll sammenlignet med tradisjonelle anlegg i sjøen. De slipper problemer med lakselus og rømming av fisk. Men det er fortsatt utfordringer, spesielt knyttet til vannkvalitet, cybersikkerhet og overholdelse av NIS2-direktivet. 

  Moderne teknologi og automatisering 

  Bruk av sensorteknologi, termisk overvåking og automatisering kan optimalisere forholdene i landbaserte anlegg. Høy tetthet av fisk gjør dette ekstra viktig for å sikre fiskevelferden. I dag finnes det gode løsninger for å overvåke og kontrollere forhold som vannkvalitet, antall fisk, temperatur, oksygen og pH. Dette bør naturligvis utnyttes for å drive så effektivt som mulig. 

  Oppdrettsanlegg med utdatert teknologi og lite gjennomtenkte sikkerhetsløsninger er også sårbare for cyberangrep. Noe som kan sette anlegget ut av drift og føre til store økonomiske tap.  

  NIS2-direktivet: Strenge krav og alvorlige konsekvenser 

  NIS2-direktivet stiller strenge krav til cybersikkerhet, risikovurdering, kontroll og rapportering.  

  Anlegg som ikke følger NIS2-kravene, risikerer bøter på opptil 10 millioner euro eller 2% av global omsetning for mindre alvorlige brudd.  

  Det kreves tiltak for å håndtere cyberangrep som påvirker kritisk infrastruktur, inkludert robuste systemer for overvåking og sensorteknologi.  Bedrifter må også gjøre risikovurderinger av sine IT-systemer og ha solide beredskapsplaner for å håndtere cyberhendelser. Rapportering av sikkerhetshendelser er også påkrevd. 

  Å velge kortsiktige og rimelige løsninger kan bli dyrt når tilsynsmyndighetene banker på døra. En smart økonomisk vurdering er å sikre seg utstyr med lang levetid og moderne teknologi, fra pålitelige leverandører. Dette sikrer en effektiv og stabil drift som opererer i tråd med myndighetenes krav.  

  Velg robuste stabile og effektive løsninger i. henhold til myndighetenes sikkerhetskrav 

  Last Mile er ekslusiv distributør i Norge av Westermo. Westermo har levert robuste komponenter og infrastruktur som tåler de krevende industrielle miljøene Sinde 1975. De er derfor spesielt egnet også for forholdene i oppdrettsanlegg med lave temperaturer. Produktene fra Westermo har lang levetid og høy kvalitet. Dette reduserer behovet for utskiftninger og vedlikehold, noe som også vil spare tid og penger. 

  Vi i Last Mile har kompetansen og forstår viktigheten av komplette sikkerhetsløsninger og nettverk, fremfor å fokusere på enkeltprodukter. Hva gjelder Westermo har vi jobbet med deres produkter i over 20 år og har et tett samarbeid med deres utviklere og ingeniører. Vi håndterer effektivt både design og løsninger av deres produkter.

  I tillegg  leverer vi i Last Mile systemer som tidlig oppdager farer som gass, temperatur, cybertrusler og tekniske feil, slik at du kan gripe inn raskt og effektivt før en eventuell hendelse vil inntreffe. Her sitter vi med unik kompetanse og et sterkt engasjement for å utvikle og sette sammen løsninger som dekker deres behov. 

  Ved å investere i robuste nettverksløsninger sikrer du pålitelig kommunikasjon i hele anlegget, noe som er nødvendig for å opprettholde effektiv drift og overvåking. Moderne sensorteknologi og overvåkingssystemer gir viktig innsikt i anleggets driftstilstand, slik at problemer kan oppdages og løses raskt, og dermed forhindre kostbare avbrudd. 

   

  Les mer om cybersikkerhet og beste praksis i guiden under:

  New call-to-action

   

  Last Mile bistår deg med riktige valg og løsninger

  Vi bistår gjerne med å finne riktig sikkerhetsløsninger også for deres anlegg. Det finnes løsninger for de fleste behov, så her gjelder det å forstå hva dere trenger eller mangler, og sette sammen en riktig pakke. Utstyr levert av oss overholder gjeldende standarder og direktiver, inkludert NIS2-kravene for cybersikkerhet. Dette sikrer at ditt anlegg oppfyller alle regulatoriske krav og unngår potensielle bøter og sanksjoner. 

  En sikker og trygg fjernaksess løsning sammen med effektiv asset management er avgjørende for å holde oversikt over alle systemer og eiendeler i anlegget. Med disse løsningene kan du enkelt spore, overvåke, rapportere og holde god kontroll på utstyr og nettverk. Å investere i moderne teknologi og robuste sikkerhetstiltak er helt nødvendig for å møte dagens og fremtidens krav og utfordringer i landbaserte oppdrettsanlegg.  

  Vi bistår deg med å  sikrer at dere får  en trygg, stabil drift og sparer penger i det lange løp. Ta kontakt for å komme i gang!