logo
Search icon
  Kontakt oss
  Tilbake

  Slik planlegger Namsos kommune å halvere vanntapet

  Kommuner søker løsninger som kan bidra til å redusere minst halvparten av dagens vanntap

  Som driftsoperatør i Namsos, med 25 år i vann- og avløpsbransjen, vet Terje Fagernes nøyaktig hvor viktig digitalisering er for kommunens innbyggere. Når Namsos nå jobber for å kunne implementere Smartby-løsninger, er han derfor trygg på hvilke resultater det kommer til å føre med seg.

  – Det er fem år siden seksjon Kommunalteknikk begynte å vurdere Smartby-løsninger, som IoT-nettverk og sensorisk måling. På landsbasis er det beregnet at 30% av drikkevannet forsvinner før det kommer til forbrukeren, så vi vet at det ligger et stort potensial for å redusere vanntapet. Derfor søker vi løsninger som kan bidra til å redusere minst halvparten av dagens vanntap, i tillegg til å forbedre kundeopplevelsen for våre 15.135 innbyggere, forklarer Fagernes.

  Namsos i bresjen for å redusere vanntap

  At Fagernes og Namsos har et riktig fokus på å minske lekkasjer og vanntap, er tydelig. Ifølge en oversikt over Norges vannforsyning, utviklet av Teknisk Ukeblad og basert på tall fra SSB, så hadde Namsos et vanntap på kun 15% i 2015.

  Likevel vet Fagernes så altfor godt at klimaendringer og økende trykk på avløps-nettet er nøkkelelementer som vil føre til økt belastning på de nasjonale og globale avløpssystemene. Større mengder nedbør kan føre til problemer med oversvømmelser og tilbakeslag i kjellere. Utskifting av skadde rør, samt rør som etter hvert blir underdimensjonerte som følge av dette, tar tid når man ikke med nøyaktighet kan si hvor problemene befinner seg.

  Derfor har Namsos lenge vært en innovativ og fremoverlent kommune, som ikke er redd for å ta i bruk fremtidens teknologi.

  – I 1999 var vi en av de første kommunene som startet med trådløs kommunikasjon mellom pumpestasjoner. Det var et digitalt hopp som høstet store gevinster for kommunen og våre innbyggere. Flere manuelle oppgaver ble automatiserte og langt mer effektive, mens feilmeldinger på VA infrastrukturen kunne deles opp i soner knyttet til pumpestasjonene. Det gjorde at vi ble kjent med vann-nettet vårt på en helt ny måte og fikk avdekket store problemområder, forteller Fargenes.

  I Namsos handlingsprogram med økonomiplan for 2021-2024 kan bruken av Smartby-løsninger implementeres i samtlige av kommunens fire strategiske prinsipper:

  1. Fokus på ledelse, samhandling og helhet for endringsdyktighet og utviklingsevne.
  2. Organisasjon, arbeidsprosesser og infrastruktur utvikles for effektiv kommunal tjenesteyting og bærekraftig økonomi.
  3. Digitalisering og teknologibruk som bidrag i målrettet tjenesteutvikling.
  4. Samskaping som virkemiddel for ressursutløsning og utvikling.

   

  Vil innhente vannmålingsdata i sanntid

  Den neste store digitaliseringsprosessen blir å innhente data i sanntid fra vannmålingssensorer på flere punkter i kommunens infrastruktur, samt fra boliger og bygg.

  – I dag må vi fortsatt lete oss fram til nøyaktig lokasjon, bolig eller bygg innenfor en angitt sone. Det krever både tid og ressurser. I mellomtiden renner drikkevannet, som er et kostbart produkt, bokstavelig talt ut i sanden. Mange glemmer nettopp dette, at det koster penger å produsere drikkevannet. Det kommer inn til oss via naturlige kilder som råvann og klarstilles her for å bli sent ut til våre innbyggere som et rent produkt. Når drikkevannet forsvinner ut i lekkasjer, kaster vi bort ressurser brukt til produksjon av drikkevannet og sliter med å imøtekomme behovet for en mer bærekraftig, sirkulær økonomi. 

  Les mer: Hvordan bidrar IoT-løsninger til kommunens bærekraftsmål?

  Helt konkret ønsker Vann, avløp og renovasjonsetaten i Namsos å installere smarte vannmålere hos samtlige abonnenter. Slik kan de fakturere kundene sine etter faktisk målt forbruk og spare kommunen og innbyggerne for tid og ressurser til eksempelvis avlesing eller feiljustering.

  Ved å automatisk dra inn slik data, som kan leses av i sanntid, vil det også kunne åpne for andre digitale tjenester levert av kommunens næringsliv.

  Nettopp fordi dataene vil kunne gjøres tilgjengelig for den enkelte abonnent.

  Les mer: Planlegging av Smartby infrastruktur

  6 gunstige effekter fra kommunale vannmålingssensorer på et IoT-nettverk

  Ifølge Terje Fagernes, driftsoperatør ved Namsos Vann, avløp og renovasjonsetat, er det spesielt 6 områder som vil få en gunstig effekt av slike vannmålingssensorer koblet på et IoT-nettverk:

  1. Bedre kontroll og overvåkning av vann-nettet i sanntid.
  2. Ren kostnadsbesparelse ved vanntapsreduksjon av produsert drikkevann.
  3. Sikring av vannkvalitet ved å forhindre innsug og forurensing av drikkevannet.
  4. Effektivisering av kommunen og etatens fremtidige ressursbruk.
  5. Utvikling av digitale vanntjenester som automatisk leser av måleren for innbyggeren, og sikrer en korrekt kundefaktura.
  6. Mulighet til å predikere fremtidig belastning på avløpssystemene.

  Punkt nummer 6 mener Fagernes vil bli spesielt viktig i årene som kommer.

  – Vannet som vi forsyner ut, må naturligvis komme tilbake til oss som avløp. Likevel ser vi store avvik, hvor vi får tilbake mer vann enn vi sender ut. Dette kalles fremmedvann og overvann. Hvis vi ikke får kontroll på avløpssystemet, vil klimaendringer kunne føre til overbelastning av avløpssystemene, og større vannbelastning i grunnen. Derfor må vi ha et stort fokus på dette fremover, avslutter Fagernes.