logo
Search icon
  Kontakt oss
  Tilbake

  SMS som verktøy for alarmstyring, adgangskontroll og overvåking

  Selv om ny teknologi som IoT og meldingsapper har blitt mer utbredt, beholder SMS-teknologien sin relevans på grunn av dens pålitelighet, enkelhet og bredde. SMS vil fortsatt være en viktig del av kommunikasjonsinfrastrukturen i overskuelig fremtid, spesielt i situasjoner hvor internettforbindelse ikke er tilgjengelig eller pålitelig.

  Selv om de aller fleste i dag har tatt i bruk smarttelefoner og apper for å dekke behov i egen hverdag, er det viktig å huske på at SMS fortsatt er en pålitelig og effektiv metode også for alarmstyring, overvåking og adgangskontroll.

  SMS er en utprøvd teknologi som ikke krever mange oppgraderinger av programvare som apper for forskjellige operativsystemer gjør. Denne artikkelen viser hva SMS kan brukes til og hvorfor det fortsatt er relevant i dagens teknologilandskap.

  Hva er SMS-baserte systemer?

  SMS-baserte systemer bruker tekstmeldinger for å sende og motta informasjon. Dette kan inkludere alt fra å aktivere eller deaktivere alarmer, til å gi tilgang til beskyttede områder. Systemene er ofte utstyrt med et SIM-kort som gjør det mulig å kommunisere via mobilnettverk, uavhengig av internettforbindelse. Våre innebygde SIM-kort har roaming og kan bruke flere operatører. Vårt skybaserte SMS-system har mange funksjoner tilpasset våre enheter: 8 alarminnganger, 2 releutganger, årsur, caller ID, skybasert administrasjon, 230VAC-overvåkning og innebygget batteri for flere timers drift.

  Hvordan fungerer SMS-teknologi?

  SMS-meldinger sendes over et mobilnettverk ved hjelp av signaleringskanaler, som er separate fra de kanalene som brukes for taleanrop. Når en melding sendes, blir den først lagret på en meldingssentral (SMSC). SMSC videresender meldingen til mottakerens mobilnettverk, som deretter leverer meldingen til mottakerens enhet.

  Hovedkomponenter i SMS-teknologi

  1. Mobilenhet: Enhver enhet som kan sende og motta tekstmeldinger via et mobilnettverk, som mobiltelefoner, nettbrett, og til og med noen IoT-enheter.

  2. Meldingssentral (SMSC): En tjeneste som mottar, lagrer og videresender SMS-meldinger til mottakerens mobilnettverk.

  3. Mobilnettverk: Nettverket som kobler mobilenheter sammen, muliggjør overføring av SMS-meldinger og håndterer kommunikasjonen mellom enheter.

  Egenskaper og fordeler ved SMS-teknologi

  • Pålitelighet: SMS er kjent for sin høye pålitelighet, med meldinger som ofte blir levert innen sekunder etter at de er sendt.
  • Dekningsområde: Så lenge det er mobildekning, kan SMS-meldinger sendes og mottas, noe som gjør det til en effektiv løsning i områder med dårlig internettforbindelse.
  • Enkelhet: SMS-teknologi er enkel å bruke og krever ingen spesielle apper eller internettforbindelse.
  • Interoperabilitet: SMS fungerer på tvers av alle typer mobilnettverk og operativsystemer, noe som gjør det universelt tilgjengelig.

  Sikkerhetsaspekter

  • Kryptering: Moderne SMS-teknologier støtter kryptering for å beskytte innholdet i meldingene.
  • To-faktor-autentisering (2FA): SMS brukes ofte som en del av 2FA-prosesser for å gi et ekstra lag med sikkerhet ved innlogging og verifisering.

  Fordeler med SMS-baserte systemer

  • Robusthet og pålitelighet: SMS-teknologi er kjent for sin pålitelighet. Den fungerer selv i områder med dårlig internettdekning, så lenge det er mobildekning.
  • Sikkerhet: SMS kan krypteres, og mange systemer bruker to-faktor-autentisering (2FA) for å sikre at kun autoriserte personer kan styre systemet.
  • Enkelhet: SMS er en teknologi som de fleste er kjent med og vet hvordan man bruker. Dette gjør opplæring og implementering enkel og kostnadseffektiv.
  • Kostnadseffektivitet: SMS-baserte systemer er ofte billigere å implementere enn mer avanserte overvåknings- og adgangssystemer.

  Bruksområder for SMS i alarmstyring

  • Fjernaktivering og -deaktivering av alarmer: Ved hjelp av en enkel tekstmelding kan brukere aktivere eller deaktivere alarmsystemer. Dette er spesielt nyttig for bedrifter med flere lokasjoner og arbeidstider.
  • Melding ved alarmutløsning: Systemet kan sende en tekstmelding til eiere eller sikkerhetspersonell når en alarm utløses. Dette muliggjør rask respons, selv når brukeren er langt unna.
  • Statusoppdateringer: Brukere kan be om statusoppdateringer via SMS for å få vite om systemet er aktivt, om batteriet er lavt, eller om det har vært et strømbrudd.

  Bruksområder for SMS i adgangskontroll

  • Tilgang via SMS-koder: I stedet for nøkkelkort eller nøkler, kan tilgang til bygninger eller rom gis ved å sende en SMS med en engangskode. Dette er ideelt for midlertidig tilgang for besøkende eller håndverkere.
  • Autentisering: Via Caller ID
  • Loggføring av tilgang: Alle forsøk på tilgang kan loggføres ved å sende detaljer til en sentral server via SMS, noe som gir et sporingssystem for sikkerhetsformål.

  Fremtidige perspektiver

  Selv om SMS-teknologi kanskje virker enkel sammenlignet med nyere alternativer som IoT og apper, har den fortsatt en viktig rolle å spille. SMS vil fortsatt brukes i overskuelig fremtid.

  Konklusjon

  Selv om ny teknologi som IoT og meldingsapper har blitt mer utbredt, beholder SMS-teknologien sin relevans på grunn av dens pålitelighet, enkelhet og bredde.  SMS  er en robust løsning for mange sikkerhetsbehov, og vil  fortsatt være en viktig del av kommunikasjonsinfrastrukturen i overskuelig fremtid, spesielt i situasjoner hvor internettforbindelse ikke er tilgjengelig eller pålitelig.