logo
Search icon
  Kontakt oss
  Tilbake

  Riktig videoteknologi førte til store kostnadsbesparelser for Eviny

  Tilstandsovervåkning av mindre kraftverk lokalisert på steder det er vanskelig og tidkrevende å nå frem til, spesielt vinterstid, kan være ressurskrevende og dyrt. Eviny Fornybar har løst dette ved flere av sine kraftverk på en kostnadseffektiv måte gjennom bruk av moderne videoteknologi.

  Fjernovervåkning av eldre, ikke-digitaliserte anlegg

  Mye infrastruktur i Norge er av eldre dato og ble bygget før digitale løsninger var tilgjengelig. Dette gjelder også mange av våre kraftverk, hvor man finner analoge målere og styringsenheter. Her er man avhengig av tids- og ressurskrevende fysisk inspeksjon for å kunne se tilstand og beslutte eventuelle behov for vedlikehold. Kostnadene ved å skifte ut og digitalisere disse målerne er betydelige, og noen ganger ikke mulig å få til.

  Kreativ «digitalisering» ved hjelp av moderne videoteknologi 

  Eviny Fornybar eier og drifter i dag flere større og mindre kraftstasjoner på Vestlandet. Mange av disse ligger på steder uten veiforbindelse vinterstid, og er derfor svært lite tilgjengelige. Ofte må man ta i bruk enten helikopter eller snøscooter for å gjøre jevnlige inspeksjoner.
  Siden dette er tid- og ressurskrevende, hadde Eviny Fornybar behov for å finne løsninger som reduserer behovet for fysisk inspeksjon av personell, og som samtidig kunne gi de nøyaktig tilstand på anlegget til enhver tid.

  Live videobilder for kontroll av feiltablå og målere på fjellstasjon som er utilgjengelig om vinteren.

  "Sammen med Last Mile kom de frem til at moderne videoteknologi kunne være løsningen. Siden kraftstasjonene har ethernet-forbindelse, ble det installert IP-videokameraer til ulike formål"

  Visuell overvåkning av turbinene med kameraer med zoom funksjon gjør det mulig å zoome inn på de analoge målerne og lese av tilstanden. Samtidig tok man i bruk termiske kameraer for å måle temperaturen på kritiske punkter.
  Inne i kraftstasjonen kan det på noen steder være begrenset med lys og helt mørkt, og kameraer med IR-funksjon ble tatt i bruk for å få gode live-bilder av anlegget. Utendørs er det satt opp overvåkningskameraer som overvåker kritiske områder og områder man ønsker visuell kontroll på. 

  Eventuell røykutvikling, brann, lekkasje og oversvømmelse

  Nils Petter Bolstad i Eviny Fornybar sier at disse løsningene gjør at de til enhver tid kan se tilstanden på de viktigste punktene i anlegget, og samtidig få varsling ved f.eks. varmgang, oljelekkasjer mm.
  Dette er svært kostnadsbesparende løsninger siden de nå i stor grad kan overvåke kraftstasjonene uten å måtte reise fysisk ut, og gir i tillegg muligheter til å drive mer forebyggende vedlikehold fordi løsningen også kan gi tidlige indikasjoner på at noe trenger vedlikehold før man får uplanlagt nedetid.

  Kontroll av toppoljenivå på transformator. Livebilde fra videokamera.

  De konkrete løsningene som ble tatt i bruk

  Eviny Fornybar og Last Mile valgte ut i samarbeid de ulike kameramodeller både optiske og termiske, som i noen tilfeller også ble forhåndskonfigurert av Last Mile.
  Det ble valgt kameraer med ulik brennvidde på linser, lysfølsomhet og styrbare- pan/tilt zoom vs faste for å dekke de ønskede områdene best mulig.

  Sammen med kameraene benyttes det et dedikert video management (VMS) for å optimalisere brukergrensesnitt og brukermuligheter, samt muliggjør lagring av temperaturdata for ettertiden.

  Her er det benyttet PTZ-kamera med IR-lys.  "nå ser vi i mørke og kan bevege og zoome etter behov. Dette viser videobilder live for kontroll av kjølevannskum, og sjekk om pumpen går.